Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Công đoàn trường đã đề xuất và được giao chủ trì chương trình may đo đồng phục công sở cho cán bộ nhà giáo và người lao động của trường Đại học GTVT năm 2024.

Từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 16/5/2024 tại Hội trường lớn, Công đoàn trường đã phối hợp với thương hiệu ANIMA tiến hành tổ chức lấy số đo may đồng phục công sở cho toàn thể cán bộ nhà giáo và người lao động của trường. Đây là một trong những hoạt động phúc lợi có ý nghĩa và góp phần nâng cao hình ảnh của mỗi cán bộ, nhà giáo và người lao động cũng như của trường Đại học GTVT.

  Một số hình ảnh tại chương trình.

 

 

 

 

Ban truyền thông công đoàn.

 

 

 

Từ khóa