Sáng ngày 19/6, Công đoàn trường ĐHGTVT đã tham dự Hội thảo góp ý Dự thảo luật nhà giáo do Công đoàn GDVN tổ chức! Tài liệu đính kèm gửi theo đây.

Tệp đính kèm
  1. CVD345.pdf
  1. Dự thảo Luật Nhà giáo (bản đăng mạng).docx
  1. Dự thảo Tờ trình Chính phủ (bản đăng mạng).docx
  1. Mẫu phiếu xin ý kiến.doc
  1. Mẫu Tổng hợp ý kiến góp ý.doc
Từ khóa