Ngày 14-15/4/2023, Đại hội đại biểu Công đoàn trường Đại học GTVT lần thứ 28, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trong bầu không khí dân chủ và đoàn kết. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn Trường ĐHGTVT theo phương châm “ Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển”.

Căn cứ hướng dẫn số 06/HD-CĐN, ngày 08/4/2022 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 16 Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đảng ủy Trường Đại GTVT. Ngày 14-15/4/2023, Đại hội đại biểu Công đoàn trường Đại học GTVT lần thứ 28, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Tới dự Đại hội, về phía Công đoàn Giáo dục Việt Nam có ThS. Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch CĐ GDVN; cùng các đ/c Trưởng các Ban công tác của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện Công đoàn các Trường ĐH KTQD, Trường ĐHXD Hà nội, Trường ĐH Mỏ-Địa Chất, Trường Đại học Ngoại Thương và Công đoàn Bệnh viện GTVT.

Về phía Trường Đại học GTVT có PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng; PGS.TS Lê Hoài Đức - Phó Hiệu trưởng; PGS.TS Nguyễn Văn Hùng - Phó Hiệu trưởng; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Công đoàn Trường; các đồng chí trong Đảng ủy; Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường. Đặc biệt, Đại hội có sự tham dự của 151 đại biểu ưu tú đại diện cho 1034 đoàn viên công đoàn trong toàn Trường đến dự và thực hiện các nội dung của đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn trường khẳng định, Đại hội Công đoàn là là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn theo phương châm “ Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển” . 

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công Đoàn Trường lần thứ 27 nhiệm kỳ 2017 - 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Công Đoàn Trường trong nhiệm kỳ mới, Quán triệt, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp, Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, Đại hội 16 Công đoàn GD Việt Nam.

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, đại hội là dịp để cán bộ, đoàn viên công đoàn, viên chức, người lao động cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn Trường Đại học GTVT nhiệm kỳ 27 vừa qua, đề ra và quyết tâm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 28.

Tại Đại hội, các đại biểu đã hoàn thành các nội dung: Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 27 của Công đoàn Trường; Thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trường, nhiệm kỳ 28; Lựa chọn nhân sự bầu vào BCH CĐ Trường nhiệm kỳ 28 (2023 – 2028); Bầu đại biểu đi dự Đại hội XVI công đoàn GDVN; Thảo luận và thông qua Nghị quyết đại hội.

 

Phát biểu chỉ đạo và ghi nhận tại đại hội, PGS.TS Nguyễn Thanh Chương - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu Trưởng và ThS. Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch CĐ GDVN cùng đánh giá cao những thành tích Công đoàn trường đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò của tổ chức Công đoàn trường với vị thế là trường đại học hàng đầu của cả nước trong lĩnh vực Giao thông vận tải.

Sau 2 phiên làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội đại biểu lần thứ 28 Công đoàn Trường Đại học GTVT đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra BCH công đoàn nhiệm kỳ 28 gồm 15 thành viên, bầu các UVBTV, bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch công đoàn Trường, bầu Chủ nhiệm UBKT Công đoàn trường nhiệm kỳ 28 và bầu đại biểu dự Đại hội CĐGDVN lần thứ 16.

Thành công của đại hội kỳ này trước hết là do tập thể BCH nhiệm kỳ 2017-2023 đã có những bước chuẩn bị chu đáo, cùng với tinh thần trách nhiệm của các Công đoàn bộ phận, của mỗi cán bộ, đoàn viên trong toàn Trường, sự tham gia nghiêm túc và trách nhiệm của mỗi đại biểu dự Đại hội; đặc biệt là sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Trường, lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường và Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Từ khóa